Sarabella Kalsi
Psykoterapeut MPF med speciale i parterapi
Parterapi
Der kan være mange grunde til at opsøge parterapi, fælles for de fleste er at de længes efter en større forbundethed.

Der kan være mange grunde til at gå i parterapi

Der kan være mange grunde til at vælge at gå i parterapi. Nogle par opsøger parterapi forebyggende inden de værste konflikter er startet, og med et ønske om at fremtidssikre parforholdet, og komme endnu tættere på hinanden.

Andre mærker behovet for parterapi efter mange års opslidende kampe, hvor de er nået til et sted, hvor den ene eller begge overvejer at gå hver for sig, eller allerede har besluttet sig for et brud.

Fælles for par der prøver at bevare forholdet, er at de længes efter en større forbundethed. Fastlåste konflikter kan handle om alt muligt, men har ofte det resultat at afstanden og ensomheden i parforholdet øges.

Når parforholdet er gået i hårknude, gennemlever vi ofte de samme konflikter igen og igen. Det kan næsten føles som et absurd teaterstykke, fordi begge parter gør det samme igen og igen i håbet om forandring. Albert Einstein sagde meget rammende: “Definitionen på sindsyge: At gøre det samme igen og igen, og forvente et andet resultat.” Albert Einstein

Dermed ikke sagt at vi alle er sindsyge, men det er et meget fint billede på, hvor stærke kræfter der kan være på spil i parforholdsdynamikker, og det fortæller noget om at vi er faret vild, når konflikterne er blevet fastlåste. Vi er nødt til at gøre noget nyt, for at opnå den forandring vi ønsker.

 

Parterapi kan skabe et rum for forandring

Parterapi giver mulighed for at skabe et rum, hvor I kan tale sammen på måder der kan skabe forandring. Det er helt normalt at bølgerne kan gå højt i parforholdet, og hvis konflikterne er store kan det være hjælpsomt at få noget støtte til at få sagt det I mener, uden at I krænker hinanden, så I kan holde ud at lytte til hinanden. Det kan jeg hjælpe med. Jeg hjælper jer med at få sagt det I har på hjerte, og alt efter hvor konfliktfyldt der er i mellem jer, styrer jeg samtalen.

 

Konflikter er en naturlig del af livet

Ordet konflikt kan for mange være et meget negativt ladet ord. I min forståelse er en konflikt når to eller flere mennesker vil noget forskelligt. I denne forståelse er konflikter en helt selvfølgelig og basal del af det at indgå i relation med andre – fordi vi alle er forskellige og vil noget forskelligt.

Det er ikke konflikterne i sig selv der skaber smerte og afstand, det er hvordan vi går til dem. Der hvor vi opnår mest frihed, er når vores relationer rummer plads til forskellighed, for er der plads til at uenighed kan eksistere side om side med kærligheden og respekten? Eller bliver konflikterne til opslidende kampe om rigtig og forkert?

Når vi kæmper om at være rigtige, indeholder parforholdet ofte meget kritik, og kritik er gift for forbundetheden og kærligheden i et parforhold. Vi har brug at blive set på med kærlige øjne og mærke at vi er betydningfulde og forbundet til vores partner, før tingene kan transformere sig. Det der er fastlåst i kampen, kan opløses og transformeres i kontakten.

 

Parterapi kan fx være en hjælp når:

  • Parforholdet eller ægteskabet er gået i stykker.
  • I længes efter en bedre kontakt.
  • I er fanget i fastlåste konflikter som I ønsker at bryde.
  • I er stødt på en konflikt, som er svær at tale om på en måde der fungerer for begge parter.

Mød Sarabella

Jeg er dybt optaget af relationer, og hvor forbundet og betydningsfulde, vi er for hinanden. Jeg anskuer kontakten og forbundetheden som selve den åre, kærligheden løber igennem. Det er når vi ser ind i vores elskedes øjne, og føler os set og genkendt, at vi kan mærke kærligheden.

Eller når vi mærker en lille barnehånd i vores, og får et af de der smil der smelter vores hjerter, at vi er i kontakt. Når vi formår at forbinde os til os selv og til andre samtidig, vil vi opleve vores relationer som mere autentiske, nærende og givende.

Det er i kontakten indadtil at vi kan mærke egne behov og grænser, og det er derfor kontakten indadtil er et godt sted at starte, når vi ønsker at skabe bedre kontakt udadtil.

“ Sarabella er meget nærværende, empatisk og imødekommende. Det gjorde at jeg følte mig fuldstændig tryg og godt tilpas i mit forløb hos hende. ” (kvinde, 42 år)

Book en samtale

Du er velkommen til at booke en afklarende samtale. Det er gratis og giver dig mulighed for at stille spørgsmål og få en ide om hvad jeg er for en. Hvis det stemmer, kan vi sammen finde ud af hvordan jeg kan være til størst mulig hjælp, i forhold til netop de udfordringer du står i. Det er helt uforpligtende.