Sarabella Kalsi
Psykoterapeut MPF med speciale i parterapi
Om Sarabella

Kvaliteten af vores relationer er fundenmental for vores trivsel, velbefindende og selvværd, og jeg er dybt optaget af relationer og hvor forbundet og betydningsfulde vi er for hinanden.

Frihed og forbundethed

For mig hænger frihed og forbundethed uløseligt sammen -frihed til at være forbundet både indadtil og udadtil.

Jeg er optaget af hvordan jeg kan bringe mennesker tættere på sig selv og det der er betydningsfuldt i deres liv. Det at komme hjem til sig selv og blive klar på hvad der er vigtigt, er helt grundlæggende i forhold til at kunne skabe de forandringer vi ønsker os.

Når vi har en god forbindelse til os selv, bliver det nemmere at mærke egne behov, grænser og værdier og dermed være tro mod det der betyder noget for os.

Det magiske er, at det at arbejde med sin egen kontakt indadtil, altid forandrer hvad der bliver muligt i forhold til at gå i relation udadtil. I min verden er vores relationer det vigtigste vi har og relationen til os selv den vigtigste, fordi den er så grundlæggende for hvordan vi formår at gå i relation til andre.

Kvaliteten af vores relationer er fundenmental for vores trivsel, velbefindende og selvværd og det er i forbundetheden med andre at kærligheden, meningen og livsglæden bor.

Privat er jeg gift med Peter, og vi har sammen tre drenge.

Jeg har en kandidatgrad i uddannelsesvidenskab, hvor jeg på universitetet særligt specialiserede mig indenfor daginstitutionsforskning og børns udsathed i daginstitutioner og skole.

Det vigtigste jeg lærte på universitetet handlede mindre om teori og mere om dannelse. På universitetet sansede jeg hvor meget viden der findes, og hvordan alt kan anskues fra et utal af vinkler. Teoretisk kigger jeg på teorier som små brikker i et stort puslespil, hvor hver brik afslører en lille del af en måde at forstå verden på. I dette perspektiv bidrager forskellige teoretiske retninger med unikke perspektiver. Det er en måde at forstå verden på, der hos mig, bidrager til en stor faglig nysgerrighed, og en ydmyghed overfor at verden har nuancer.

Udover min universitetsuddannelse er jeg uddannet psykoterapeut MPF på Blackbird Institute og jeg har sidenhen specialiseret mig i parterapi. Teoretisk henter jeg min vigtigste inspiration i det systemiske, og den narrative psykoterapi, men også tilknytningsteorien og den oplevelsesorienterede terapi fungerer som et vigtigt fundament i min praksis.

 

Book en samtale

Du er velkommen til at booke en afklarende samtale. Det er gratis og giver dig mulighed for at stille spørgsmål og få en ide om hvad jeg er for en. Hvis det stemmer, kan vi sammen finde ud af hvordan jeg kan være til størst mulig hjælp, i forhold til netop de udfordringer du står i. Det er helt uforpligtende.