Sarabella Kalsi
Familie- og psykoterapeut MPF, cand.soc.udd.
Familieterapi

Familieterapi kan give et overblik over, hvilke mønstre der er på spil i familien. Ofte kan ganske små justeringer i familielivet gøre de helt store forskelle.

Familien er et lille økosystem

Jeg anskuer familier som små øko-systemer, hvor de forskellige familiemedlemmers trivsel, lykke og velbefindende er uløseligt forbundet. Når en i familien ikke trives, vil alle i familien mærke det og blive påvirket.

I familieterapien er jeg er optaget af, sammen med jer, at undersøge jeres families indbyrdes dynamik, og hvordan I hver især oplever livet i familien. Dette for at opnå klarhed over, hvad der er på spil, så det der ikke fungerer i jeres familie, kan forandres.

 

Der er brug for plads til forskellighed i familien

Vi opfatter alle verden helt forskelligt, og når vi giver plads til forskellighed i en familie, vil vi ofte opleve at de værste kampe stilner af. Ganske enkelt fordi der bliver mindre at kæmpe om. Ofte kæmper vi i relationerne om at være “rigtige”, og det kan blive en hård kamp, hvis de eneste tilgængelige positioner er “rigtig eller “forkert”.

Hvis vi i stedet formår at respektere de andres oplevelser, sansninger som ligeså gyldige som vores egne, giver vi plads til ligeværdigheden i familien. Det åbner op for kontakten og forbundetheden, for når vi tør være nysgerrige på de andres oplevelsesverden, giver vi plads til forskelligheden.

Det betyder ikke at vi skal være enige om alt, eller at vi altid skal kunne forstå alt, hvad de andre i familien gør og siger, det betyder bare, at vi respekterer at det rent faktisk er sådan de opfatter verden – også selvom det ikke giver mening for os. Der ligger meget kærlighed i at respektere det, vi ikke selv forstår.

 

Parterapi kan også være løsning

Børn i familien er dybt afhængige af forældrene, og hvordan forældrene har det med sig selv og hinanden vil altid påvirke børnene. Man kan sige, at hvis vandet mellem forældrene er blevet giftigt, kan det ikke undgås, at det løber videre og forurener resten af familieøkosystemet. Fordi det er forældrene der har ansvaret i familien, og dermed også muligheden for at skabe forandringer, kan parterapi  ind i mellem være en løsning på familieproblematikker.

 

Familieterapi kan hjælpe når:

  • I har et barn der mistrives i skolen eller i daginstitutionen.
  • Konfliktniveauet i familien er blevet højt.
  • I er uenige om tilgangen til jeres børn.
  • I er en sammenbragt familie.
  • I længes efter en bedre kontakt til hinanden i familien.
  • Der er mere skældud i familien end i kan stå inde for.
  • I er til tider i tvivl om hvordan i håndterer konflikter med jeres barn eller jeres børn.

Mød Sarabella

Jeg er dybt optaget af relationer, og hvor forbundet og betydningsfulde, vi er for hinanden. Jeg anskuer kontakten og forbundetheden som selve den åre, kærligheden løber igennem. Det er når vi ser ind i vores elskedes øjne, og føler os set og genkendt, at vi kan mærke kærligheden.

Eller når vi mærker en lille barnehånd i vores, og får et af de der smil der smelter vores hjerter, at vi er i kontakt. Når vi formår at forbinde os til os selv og til andre samtidig, vil vi opleve vores relationer som mere autentiske, nærende og givende.

Det er i kontakten indadtil at vi kan mærke egne behov og grænser, og det er derfor kontakten indadtil er et godt sted at starte, når vi ønsker at skabe bedre kontakt udadtil.

Book en samtale

Du er velkommen til at booke en afklarende samtale. Det er gratis og giver dig mulighed for at stille spørgsmål og få en ide om hvad jeg er for en. Hvis det stemmer, kan vi sammen finde ud af hvordan jeg kan være til størst mulig hjælp, i forhold til netop de udfordringer du står i. Det er helt uforpligtende.